Služby

 • Obchodování s drahými kovy
 • Zpracování, výkup a rafinace drahých kovů
 • Výroba polotovarů
 • Poradenství
Konkurenční výhody
 • Stabilní zázemí v linii nákup – zpracování – prodej – distribuce
 • Bezpečnost a logistika dle mezinárodních standardů
 • Individuální přístup k zákazníkům
 • Kvalitní servis
Cíle společnosti
 • Komplexní služby v obchodování s drahými kovy
 • Získávání silné pozice na tuzemském i zahraničním trhu
 • Tvorba příjemného obchodního prostředí vč. charitativní činnosti
 • Maximalizace přidané hodnoty pro zúčastněné
 • Společenská zodpovědnost